Leids Universiteits Fonds.

nl en

Leiden Empowerment Fund 2021

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) heeft als doelstelling het tot bloei laten komen van ambities van álle wetenschappers en studenten aan de Universiteit Leiden. Dit doet zij door het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen.

In de komende subsidieronde van het LEF worden subsidies verstrekt aan eerstegeneratiewetenschappers, die tijdens hun onderzoek tegen barrières zijn aangelopen. Eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers ervaren beduidend minder toegang tot netwerken binnen en buiten de universiteit. En vaak bemoeilijkt een gebrek aan financiële middelen hun studie of onderzoek. We spreken van eerstegeneratiewetenschappers als de ouders van de onderzoeker niet aan een universiteit hebben gestudeerd.

Wetenschappers kunnen individueel een subsidie aanvragen. De aanvraag kan een onderzoeksproject, het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen. De maximale aan te vragen subsidie bedraagt €15.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 30 april en maandag 31 mei om 13.00 uur. 

Aanvragen

Voor alle voorwaarden, en verdere informatie, kunt u terecht op de aanvraagpagina van het Leiden Empowerment Fund. 

Afscheidscadeau Carel Stolker

Het LUF opent de 2021-subsidieronde van het Leiden Empowerment Fonds in opvolging van de wervingsactie voor het afscheidscadeau van Carel Stolker.

Deze website maakt gebruik van cookies.