Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Toekenningen projectsubsidies najaar 2022

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF) kent een jaarlijkse projectsubsidieronde in maart voor onderzoeks- en onderwijsprojecten tot € 35.000. Dit jaar is in september een tweede ronde gehouden.

De middelen voor de najaarsronde zijn afkomstig uit de fondsen op naam van het LUF en de projectsubsidiefondsen van Stichting Praesidium Libertatis I. De projectsubsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere grote subsidieverlenende fondsen.

De CWB heeft in de najaarsronde 22 aanvragen voor een LUF-subsidie ontvangen. Alle aanvragen zijn beoordeeld op de volgende criteria: 1) het wetenschappelijk belang en vernieuwend karakter, 2) de probleemstelling en methodologie en 3) de ambitie van de aanvrager en de kwaliteit van het cv. Mede op basis van de beschikbare middelen konden 10 aanvragen worden gehonoreerd. 

Hieronder per fonds de toekenningen:

Dr. F.F. Hofman Fonds

  • Marieke Barnhoorn (LUMC), Predicting exacerbations in inflammatory bowel disease Are mesenchymal cells in the circulation the answer?, € 14.980

Frans Arnold Wetenschaps Fonds

  • Tim Coopmans (Wiskunde en Natuurwetenschappen), Speeding up quantum computer simulation by recognising Local-Pauli transformations, € 12.886

Mr. S.J. Visser Fonds

  • Ekaterina Pannebakker (Rechtsgeleerdheid), Locus sine lege in conflict of laws / Locus sine lege in het conflictenrecht, € 34.506

LUF Algemeen

  • Jacqueline Hylkema (Governance & Global Affairs), De Valse Republiek in Kaart (1550-1800) –  de Leiden University Collection of Fakes and Forgeries, € 32.000
  • Dovile Rimkute (Governance & Global Affairs), Stronger after each crisis? Explaining citizens’ legitimacy perceptions on expanding EU institutional powers, € 16.879
  • Manon Bos (LUMC), Placenta schade door antistoffen tegen bloedplaatjes, € 35.000
  • Leila Demarest (Sociale Wetenschappen), Economic distress and ethnic backlash in the Global South: investigating the persistence of youth intergroup attitudes, € 30.800
  • Annelieke Petrus (LUMC), Preventing cardiovascular disease in women after pregnancy – Towards integrated preventive care, € 34.500
  • Benjamin Storme (Geesteswetenschappen), Testing Dispersion Theory: A corpus-based study, € 9.072
  • Neeltje Blankenstein (Sociale Wetenschappen), Teenage Risk Taking in Times of Tiktok, € 34.970
Deze website maakt gebruik van cookies.