Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Archeoloog Everest Gromoll wint Leidse Universitaire Scriptieprijs 2023

Tijdens de dies voor alumni op 11 februari jl. werden de Leidse Universitaire Scriptieprijzen voor alweer de vijftiende keer uitgereikt. De genomineerden kwamen, vergezeld door familie en vrienden, naar het Kamerlingh Onnes Gebouw voor de feestelijke uitreiking van deze jaarlijkse prijzen voor de beste scripties.

Voor de Scriptieprijzen komen scripties van masterstudenten in aanmerking die zijn afgestudeerd in het collegejaar 2021-2022. Elke faculteit mag één scriptie voordragen. De beoordelingscommissie  bestaande uit de leden van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF en twee Minerva-reünisten, de heren professoren Jan van Dijk en Jos van Roosmalen  hebben de scripties beoordeeld op basis van criteria als leesbaarheid, een goed betoog en de originaliteit van de vraagstelling. 

Een toekomstgerichte kijk op Archeologie

'De jury was het er unaniem over eens dat jij, Everest Gromoll, de eerste prijs van 3.000 euro verdient.' Met deze woorden kondigde prof.mr. Annetje Ottow de winnaar aan. 'Je hebt de huidige klimaat- en voedselcrisis vergeleken met die van de voedseltransities die plaatsvonden bij de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen, toen mensen overschakelden van de jacht naar de landbouw. Daarmee draag je bij aan een breder wetenschappelijk en maatschappelijk debat en heb je niet alleen je scriptiebegeleider, maar ook de jury overtuigd van je aparte en interdisciplinaire kijk op Archeologie. Je vertegenwoordigt daarmee een moderne en toekomstgerichte kijk op de discipline.' 

Een trotse Everest spreekt het publiek toe

De tweede prijs ging naar Roosmarijn Goldbach (Sociale Wetenschappen). De jury was onder de indruk van haar scriptie over de persoonlijkheidsstoornis borderline. Roosmarijn studeerde Grieks en Latijn, Molecular Science & Technology, Geschiedenis, Psychologie en Klinische Psychologie en behaalde hiervoor stuk voor stuk torenhoge cijfers. 'Je hebt nu gekozen voor de psychotherapie, maar je bent onmiskenbaar een multi-talent,' aldus Annetje Ottow. 

Bettina Schmiedler (Rechtsgeleerdheid) mocht de derde prijs in ontvangst nemen voor haar sociaal-juridische studie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'Je hebt je onderzoek goed weten op te zetten en ook nog eens vloeiend verwoord. Je stelt vragen die maatschappelijk relevant zijn. Je won al de scriptieprijs van de Faculteit Rechten. Ook deze Leidse Universitaire Scriptieprijs heb je meer dan verdiend,' aldus de jury. 

Roosmarijn Goldbach en Bettina Schmiedler

Eervolle vermeldingen

De jury benadrukte dat alle genomineerden fraaie en indrukwekkende scripties hebben geschreven. Om dit te belonen werden er Eervolle Vermeldingen uitgereikt aan de vier genomineerden die niet tot de top drie behoorden: Caitlan Grace Read (Governance and Global Affairs), Yaşar de Roon (Geneeskunde/LUMC), Johan Visser (Geesteswetenschappen) en Dani de Boe (Wiskunde en Natuurwetenschappen). Helaas kon Dani wegens ziekte niet aanwezig zijn. Opleidingsdirecteur Ana Achúcarro nam met gepaste trots de oorkonde en bloemen namens Dani in ontvangst. De ontvangers van de eervolle vermeldingen werden elk beloond met 250 euro.

De foto's van de dies voor alumni, waaronder de uitreiking van de Scriptieprijzen, zijn terug te vinden in ons online album.

De Scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van 3.000 euro, bij de tweede prijs hoort 2.000 euro en de derde prijs bedraagt 1.000 euro. De universiteit en het Leids Universiteits Fonds zijn de Minerva-reünisten zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds. Een bijzonder woord van dank voor de juryleden voor hun niet aflatende betrokkenheid. 

Deze website maakt gebruik van cookies.