Leids Universiteits Fonds.

nl en

Cleveringa in Nederland

Op zoek naar de bouwstenen voor leven in het heelal

Spreker: Prof.dr. Ewine van Dishoeck
Studentspreker: Tim Rietbergen

Programma
18.00 uur: Ontvangst met borrel
18.30 uur: Diner
19.30 uur: Inloop Auditorium
20.00 uur: Studentspreker Tim Rietbergen & lezing prof.dr. Ewine van Dishoeck
21.30 uur: Afsluiting & borrel
22.30 uur: einde bijeenkomst

Meer info en aanmelden

Het is mogelijk om deel te nemen aan het hele programma of enkel aan de lezing van prof.dr. Ewine van Dishoeck en de afsluitende borrel.

Datum Woensdag 28 november
Tijd 18.00 - 22.30 uur
Locatie* University College Utrecht
Kriekenpitplein 1, Utrecht
Kosten Avondprogramma en buffet: € 35,-
Lezing & afsluitende borrel: € 10,-
Aanmelden Meld u hier aan 
Voertaal Nederlands

* University College Utrecht biedt gratis parkeergelegenheid voor de deur en is bovendien goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cleveringacomitélid Frederieke Dijkman-Post via dijkmanpost@outlook.com.

Samenvatting

Al twintig jaar zijn astronomen in het bezit van overtuigend bewijs dat planeten rond andere sterren cirkelen. Inmiddels zijn meer dan 3000 exo-planeten ontdekt. Maar hoe worden deze planeten gevormd? Lijken ze op de planeten in ons eigen zonnestelsel of zijn ze juist heel anders?

En wat is de chemische samenstelling van het materiaal waaruit planeten worden gevormd en kan dat mogelijk leiden tot leven elders in het heelal? Dankzij nieuwe krachtige telescopen kunnen astronomen nu eindelijk antwoorden gaan zoeken op deze oeroude vragen. Prof.dr. Ewine van Dishoeck, winnaar van de prestigieuze Kavli-prijs, neemt u mee op een zoektocht naar de bouwstenen voor leven in het heelal.

Van nano-MRI tot academische vrijheid

SprekerProf.dr.ir. T.H.M. Oosterkamp
Studentspreker: Charlotte de Vries

Programma
19.30 uur - Ontvangst
20.00 uur - Start bijeenkomst
21.30 uur - Borrel

Meer informatie en aanmelden

Datum 26 november
Tijd 19.30 uur
Locatie

InsingerGilissen Bankiers
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Kosten € 15,- per persoon
Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Extra informatie:
U kunt gebruik maken van de parkeergarage The Bank aan het Rembrandtplein (Amstelstraat 12) of parkeergarage Waterlooplein (Valkenburgerstraat 238). Beide garages bevinden zich op loopafstand van InsingerGilissen.
Met het openbaar vervoer vanaf Centraal Station Amsterdam kunt u tram 4, 9 of 16 nemen. Uitgebreide informatie leest u in de bevestigingsmail die u ontvangt na inschrijving.

Heeft u meer vragen over de bijeenkomst in Amsterdam, neem dan gerust contact op met Marcel Peeters via marcel.peeters@uva.nl

Samenvatting

In zijn werk onderzoekt Prof.dr.ir. T.H.M. Oosterkamp of het mogelijk is MRI's te maken met een blinde microscoop of atoomkrachtmicroscoop. Deze bevat een scherpe naald die een oppervlakte aftast als een soort blindengeleidenstok. De beweging die ontstaat door de krachten tussen de naald en het object, is te meten en in beeld te brengen.

Zij willen met die microscoop MRI’s kunnen maken, zodat heel kleine objecten gescand kunnen worden, zoals celstructuren. Dit is nodig omdat de huidige techniek van de elektronenmicroscoop aan het einde is van haar ontwikkeling. "We kunnen deze niet meer verbeteren en het is nodig een technologie te ontwikkelen die biologische structuren niet aantast, wat een elektronenmicroscoop wel doet," geeft Oosterkamp aan. 

"Ik ben nu vijf jaar bezig en het kan nog wel vijf of tien jaar duren voor het lukt om met de blinde microscoop celstructuren te scannen, áls het lukt."

Wetenschappelijk onderzoek is een effectief middel om studenten te trainen in problemen oplossen en in abstract denken. Het vormt ons om aan een reis te beginnen waarvan we niet weten hoe die eindigt. Oosterkamp: "Ik heb daarom niet alleen mijn onderzoek beschreven, maar ook het belang van het proces van wetenschappelijke experimenten."

Verstomde stemmen: dissidenten in Noord-Korea

Spreker: prof.dr. R.E. Breuker

Programma
17.30 uur: Ontvangst dinergasten
18.00 uur: Diner in restaurant De Fazanterie
19.30 uur: Ontvangst overige belangstellenden
20.00 uur: Aanvang lezing
21.30 uur: Einde lezing & afsluiting discussie
Tot ca 23.00 uur: Napraten onder het genot van een borrel

Aanmelden

Datum Dinsdag 27 november 
Tijd 17.30 - 21.30 uur
Locatie

Restaurant De Fazanterie
St. Annadreef 2, Ulvenhout

Kosten € 15, -voor de lezing. Het diner is facultatief (kosten rechtstreeks af te rekenen met restaurant).
Aanmelden Meld u hier aan 
Voertaal Nederlands


Heeft u interesse om deze Cleveringabijeenkomst bij te wonen? U kunt zich via het aanmeldformulier opgeven. Heeft u meer vragen over de bijeenkomst in Breda, neem dan gerust contact op met Marco Kielstra via marco.kielstra@vanoord.com

Samenvatting

Dat Noord-Korea een totalitaire staat is waar het systeem het voor het zeggen heeft, mag bekend verondersteld worden. Dat het zo’n perfect totalitaire staat is dat er  bij mijn weten al decennnia geen enkele publieke dissident is die in Noord-Korea zelf verblijft, is wellicht minder bekend.

Diegenen die hun stem hebben verhefd tegen het regime, tegen het systeem, zijn dood, zitten in een vernietigingskamp, of zijn naar het buitenland gevlucht. Hun stemmen zijn verstomd, met uitzondering van degenen die buiten Noord-Korea’s landsgrenzen een ander Noord-Korea proberen te verwezenlijken. In deze lezing zal ik ingaan op wie deze Noord-Koreaanse dissidenten zijn, wat ze zeggen, welke prijs ze hiervoor betalen en ten slotte waarom niet alleen Noord-Korea, maar ook wijzelf er bij gebaat zouden zijn deze stemmen een podium te geven. 

'De beste speech van Nederland - De rede van Cleveringa en de Nederlandse spreektraditie'

Spreker: Prof.dr. H. te Velde
Voertaal: Nederlands

Programma
19.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
19.30 uur - start lezingen professor Te Velde en studentspreker Janna Goijaerts
21.00 uur - Borrel
22.00 uur - Einde bijeenkomst

Meer informatie en aanmelden

Datum 26 november
Tijd 19.00 uur
Locatie

Campus Den Haag, Locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag

Kosten € 20,- per persoon
Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Heeft u meer vragen over de bijeenkomst in Den Haag, neem dan gerust contact op met de heer Van der Werf via vanderwerf@feltz.nl.

Samenvatting

Het radioprogramma OVT maakte enkele jaren geleden bekend dat de rede van Cleveringa was verkozen tot de beste speech uit de Nederlandse geschiedenis. Dat was een opmerkelijke keuze.

In zijn lezing zal professor Te Velde onderzoeken hoe de redevoering past in de Nederlandse traditie van welsprekendheid. Wat maakt de rede retorisch bijzonder, geplaatst tegen de achtergrond van de tijd? Is de rede ook in dat opzicht bijzonder of sluit ze vooral aan bij een traditie?

Als Leidse hoogleraar die sprak in Groot-Auditorium van de universiteit, stond Cleveringa als vanzelf in een traditie. Hoe hielp die hem bij het verwoorden van zijn protest? Daarnaast moeten we niet alleen naar de rede zelf kijken maar ook naar de bredere context van Nederlandse redes en speeches over een langere periode waarin bijvoorbeeld uitbundig pathos in de regel weinig voorkwam. We moeten ons ook afvragen hoe belangrijk de vorm eigenlijk was. Ging het vooral om het dramatische moment en de houding van de spreker, of maakte hij ook gebruik van speciale retorische middelen?

Professor Te Velde is historicus en zal geen technisch-retorische analyse maken, maar de rede vooral plaatsen in de Nederlandse geschiedenis.

Studentspreker

Janna Goijaerts is tweedejaars Research Master student ‘Political Science & Public Administration’ aan de Universiteit Leiden.
Zij zal spreken over vrouwelijk burgerschap in Nederland.

Bestaat er zoiets als polderwetenschap? Unieke kenmerken van de Nederlandse wetenschap

Spreker: Prof.dr. W. van Saarloos
Studentspreker: Melcher van Nieuwkoop
Voertaal: Nederlands

Programma:
17.30 ontvangst/borrel
18.00 studentspreker
18.30 diner
20.00 uur lezing
21.00 koffie en sluiting

Meer informatie en aanmelden

Datum

26 november

Tijd

17.30 uur

Locatie

Restaurant Prinsheerlijck
Hoofdstraat 23
9244 CL Beetsterzwaag

Kosten

€ 45 all-in p.p. contant ter plaatse

Aanmelden

Meld u hier aan


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Weitenberg via j.p.weitenberg@weitenberg.nl

Samenvatting

In 2017 schreef Van Saarloos met José van Dijck, de toenmalige president van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap) een essay “Wetenschap in Nederland: Waar een klein land groot in is en moet blijven”, waarin zij de bijzondere sterktes van onze wetenschap analyseren en laten zien dat deze te maken hebben met enkele unieke Nederlandse kenmerken. In mijn voordracht zal Van Saarloos op basis van dit essay (dat via het web beschikbaar is) deze sterktes bespreken en in historische context plaatsen. Ook geeft hij aandacht aan een aantal zorgelijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs, en doet hij suggesties voor hoe we die het hoofd kunnen bieden.

Over de spreker

Wim van Saarloos (Franeker, 1955) promoveerde in de theoretische natuurkunde in Leiden in 1982. Na een verblijf van 8 jaar in de VS, waar hij als onderzoeker werkte aan Bell Laboratories, keerde hij in 1991 naar Nederland terug als hoogleraar theoretische natuurkunde aan het Instituut-Lorentz van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op spontane patroonvorming in niet-evenwichtssystemen, en de fysica van de zachte gecondenseerde materie. Hij is een van de oprichters van het Lorentz Center, een internationaal workshop center aan de Universiteit Leiden, waar hij van 1997-2009 directeur van was. Na een onderbreking van 7 jaar waarin hij zich als directeur van de stichting FOM en later NWO inzette voor de wetenschapsfinanciering, keerde hij op 1 januari 2017 terug als hoogleraar in Leiden. Vanaf 1 juni 2018 tot 1 juni 2020 is Wim van Saarloos president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW.

Puberconnecties

Spreker: Prof.dr. E.A.M. Crone
Studentspreker: Myrna van Dijk

Programma
17.30 uur - Inloop/borrel
18.30 uur - Studentspreker
19.15 tot 20.15 uur - Indisch Buffet
20.15 uur - Ontvangst deelnemers aan de lezing
20.30 tot 21.30 uur - Lezing
21.30 tot 22.00 uur - Nagerecht met koffie

Aanmelden

Datum Zaterdag 24 november 
Tijd 17.30 - 21.30 uur
Locatie

Hilversumsche Golf Club
Soestdijkerstraatweg 172, Hilversum

Kosten € 39,50 p.p. voor diner en lezing
€ 10,- p.p. voor lezing
De borrel vooraf en achteraf is voor alle deelnemers voor eigen rekening
Aanmelden Meld u hier aan 
Voertaal Nederlands


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel van Lanschot via michiel-van-lanschot@xs4all.nl.

Samenvatting

De adolescentie is een belangrijke overgangstijd tussen de kindertijd en volwassenheid waarin jongeren zelfstandig worden en hun eigen weg vinden in de maatschappij. In deze periode krijgen vriendschappen een andere waarde en veranderen connecties met ouders en vrienden, zowel in het dagelijks leven als online. In deze presentatie geef ik een overzicht van wat hersenonderzoek ons heeft geleerd over veranderingen in connecties in de adolescentie. Deze informatie kan ons helpen om meer te begrijpen van wat de voorwaarden zijn voor een goede overgang naar de volwassenheid.

Over de spreker
Eveline Crone is hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zij is hoofd van het Brain & Development Lab waarin ongeveer 20 onderzoekers zich bezig houden met de dynamische ontwikkeling van de hersenen in de kindertijd en adolescentie. Eveline Crone ontving meerdere prijzen voor haar onderzoek, waaronder de Spinozaprijs van NWO. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en schreef de bestseller “Het Puberende Brein”.

Op zoek naar de bouwstenen voor leven in het heelal

Spreker: Prof.dr. E.F. van Dishoeck
Studentspreker: Elise Kortink

Programma
19.15 uur - Deuren open
20.00 uur - Start lezingen
21.30 uur - Borrel

Aanmelden

Datum Maandag 26 november
Tijd 20.00 - 21.30 uur
Locatie

Teylers Museum
Spaarne 16, Haarlem

Kosten € 20 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan 
Voertaal Nederlands


Bij vragen kunt u contact opnemen met Jennifer Schouten via jaschout@gmail.com.

Samenvatting

Al twintig jaar zijn astronomen in het bezit van overtuigend bewijs dat planeten rond andere sterren cirkelen. Inmiddels zijn meer dan 3000 exo-planeten ontdekt. Maar hoe worden deze planeten gevormd? Lijken ze op de planeten in ons eigen zonnestelsel of zijn ze juist heel anders?

En wat is de chemische samenstelling van het materiaal waaruit planeten worden gevormd en kan dat mogelijk leiden tot leven elders in het heelal? Dankzij nieuwe krachtige telescopen kunnen astronomen nu eindelijk antwoorden gaan zoeken op deze oeroude vragen. Prof.dr. Ewine van Dishoeck, winnaar van de prestigieuze Kavli-prijs, neemt u mee op een zoektocht naar de bouwstenen voor leven in het heelal.

Verstomde stemmen: dissidenten in Noord-Korea

Spreker: Prof.dr. R.E. Breuker
Studentspreker: Noa Naaman
Voertaal: Nederlands

Let op: Deze lezing zit inmiddels vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Programma:
18.30 uur: Diner* (Faculty Club) 
19.30 uur: Ontvangst met koffie & thee (Faculty Club)
20.00 uur: Start Cleveringa bijeenkomst (Groot Auditorium Academiegebouw)
21.30 uur: Afsluiting (Groot Auditorium)
21.35 uur: Borrel (Faculty Club)
* facultatief

Meer informatie en aanmelden

Datum 28 november
Tijd 18.30 uur
Locatie

Academiegebouw, Groot Audotorium
Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

Kosten

€  5,-    p.p. voor studentleden van het LUF (lezing en borrel)
€  7,50 p.p. voor studenten (lezing en borrel)
€ 15,-   p.p. (lezing en borrel)
€ 45,-  p.p. (diner -hoofdgerecht en 2 glazen wijn- lezing en borrel)

Aanmelden Let op: de lezing is inmiddels vol.
Voertaal Nederlands


Voor vragen kunt u contact opnemen met W.R.J. Idema via wiltfried.idema@ward-howell.com of met G.P. Vacca via gianellevacca@gmail.com.

Samenvatting

Dat Noord-Korea een totalitaire staat is waar het systeem het voor het zeggen heeft, mag bekend verondersteld worden. Dat het zo’n perfect totalitaire staat is dat er  bij mijn weten al decennnia geen enkele publieke dissident is die in Noord-Korea zelf verblijft, is wellicht minder bekend.

Diegenen die hun stem hebben verheven tegen het regime, tegen het systeem, zijn dood, zitten in een vernietigingskamp, of zijn naar het buitenland gevlucht. Hun stemmen zijn verstomd, met uitzondering van degenen die buiten Noord-Korea’s landsgrenzen een ander Noord-Korea proberen te verwezenlijken. In deze lezing zal ik ingaan op wie deze Noord-Koreaanse dissidenten zijn, wat ze zeggen, welke prijs ze hiervoor betalen en ten slotte waarom niet alleen Noord-Korea, maar ook wijzelf erbij gebaat zouden zijn deze stemmen een podium te geven. 

Een onrustige wereld; wie neemt de leiding en doet er wat aan?

Spreker: Prof.dr. J.G. de Hoop Scheffer
Studentspreker: Christiaan van Buchem

Programma:
18.00 uur ontvangst en borrel
18.30 uur welkom
18.45 uur studentspreker Christiaan van Buchem
19.15 uur lezing professor de Hoop Scheffer
20.30 uur diner
22.00 uur afsluiting 

Meer informatie en aanmelden

Datum 29 november
Aanvang 18.00 uur
Locatie Kasteeltje Hattem
Maastrichterweg 25
6041 NZ Roermond
Kosten

€ 45 per persoon

Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Voor vragen kunt u contact opnemen met Cleveringacomitélid dhr. Bonnemaijer via jbonnemaijer@gmail.com.

Naar wijder horizon, het eerste Japanse gezantschap naar Nederland in 1862

Spreker: Prof.dr. W. van Gulik
Studentspreker: Eric Thee
Voertaal: Nederlands

Programma:
17:30 borrel
18:30 lezingen
20:00 diner

Meer informatie en aanmelden

Datum 26 november
Tijd 17.30 uur
Locatie Huize Heyendael
Geert Grooteplein Noord 9
6525 EZ Nijmegen
Kosten

Alleen borrel en lezing € 15 p.p.
Gehele programma (incl diner) € 47,50
Drank bij diner per persoon af te rekenen met de exploitant.

Aanmelden Meld u hier aan
Voertaal Nederlands


Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Venema via derkvenema76@gmail.com.

Samenvatting

Naar wijder horizon

Het eerste Japanse gezantschap naar Nederland in 1862
Ruim twee eeuwen lang (ca. 1650 -  ca. 1850) sluit Japan zich hermetisch af van de buitenwereld. In deze periode mogen alleen de Nederlanders als enige westerlingen in het land verblijven om handel te drijven vanuit het eilandje Deshima in de haven van Nagasaki.

De Nederlandse handelspost vormt voor Japan het enige venster op de wereld. Zo bestaat er in die tijd grote Japanse belangstelling voor de ‘Hollandse Wetenschappen’, vooral ook voor de westerse geneeskunde.

Rond het midden van de negentiende eeuw blijkt de afsluitingspolitiek van Japan niet langer houdbaar wanneer onder druk van de Verenigde Staten de Japanse poorten worden geopend en buitenlandse consulaten worden gevestigd in enkele havensteden voor de internationale handel en diplomatieke betrekkingen. De langdurige monopolie-positie van Nederland komt daardoor te vervallen.

In 1862 vindt de eerste Japanse diplomatieke missie naar Europa plaats. Het doel is om met Frankrijk, Engeland en Nederland te onderhandelen over uitstel van de uitbreiding van het aantal steden voor de handel en voor de vestiging van buitenlanders in Japan. Tevens is het doel om van de westerse wereld zo veel mogelijk te zien en te leren.

Het Japanse gezantschap van circa veertig leden verblijft ruim een maand in Nederland waar zij vorstelijk worden ontvangen en onder grote belangstelling van het publiek.  

Velerlei werkbezoeken worden gebracht aan bedrijven en instellingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Meerdere keren komen zij naar Leiden om kennis te maken met het Leidse bedrijfsleven en de wetenschap. Het Leidsch Dagblad (18juli 1862) noteert:

“Leiden heeft de eer van de bezoeken genoten en zich daarbij loffelijk van haar pligt door een luisterrijk ontvangst gekweten”.

Het merendeel van de Japanse delegatieleden spreekt en verstaat Nederlands, alreeds in Japan geleerd. Niettemin is het opmerkelijk hoeveel meer voorbeelden van culturele schok en misverstanden zich bij de Japanners voordoen dan vergeleken met de openhartige en tolerante houding van het Nederlandse publiek.

Over de spreker

Willem van Gulik is emeritus hoogleraar Kunst- en Cultuurgeschiedenis van Oost Azië (Geesteswetenschappen en Archeologie). Van 1984-1994  wordt hij vanwege het LUF benoemd tot bijzonder hoogleraar in de kunstgeschiedenis en materiële cultuurkunde van Japan. Hij is van 1971-1982 conservator van de afdeling Japan en Korea (1971-1982) en van 1982-1991 algemeen directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden en het Volkenkundig Museum Justinus van Nassau te Breda.

Een nieuwe Beeldenstorm? Het zwart-wit denken over ons koloniaal verleden voorbij

Spreker: Prof.dr. P.C. Emmer
Studentspreker: Joris Carmiggelt

Programma
17.30 uur - Borrel & diner
20.00 uur - Aanvang lezing

Aanmelden

Datum Maandag 26 november
Tijd 17. 30 - 21.30 uur
Locatie

KR&ZV De Maas
Veerdam 1, Rotterdam

Kosten € 17,50 voor lezing & borrel
€ 27,50 voor diner, lezing & borrel
Aanmelden Meld u hier aan (vóór 12 november)
Voertaal Nederlands


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cleveringa@luf.leidenuniv.nl.

Samenvatting

Geschiedenis is een permanent proces van verandering; de trotse zekerheden van toen zijn de schaamte en schande van nu. Dat wéét bijna iedereen, maar in de praktijk worden steeds vaker moderne morele maatstaven op het verleden geprojecteerd. De Gouden Eeuw, ‘foute’ standbeelden, het hulpje van Sinterklaas – in feite alle geschiedenis lijkt het dezer dagen te moeten ontgelden. Bezien met de bril van nu ontstaat zo een sterk verwrongen beeld van gevoelige historische onderwerpen als kolonialisme en slavernij. Geschiedenis dient daarmee als politieke agenda, als excuus en als reden voor “herstelbetalingen”. Hoe het werkelijk toeging, hoe anders dan tegenwoordig, dat blijft buiten beeld. In deze lezing zal de levensloop van de omstreden naamgever van het Mauritshuis aan de orde komen, het optreden van de inmiddels ook omstreden Michiel de Ruijter en het gewraakte linker deurpaneel van de Gouden Koets.

Het Horzelnest. De Leidse universiteit in de Tweede Wereldoorlog

Spreker: Prof.dr. W. Otterspeer
Studentspreker: Ivo Dorresteijn

Programma
18.00 uur borrel
19.00 uur wildbuffet
20.00 uur lezing(en)

Aanmelden

Datum Maandag 26 november
Tijd 18.00 uur
Locatie

Hotel De Zwaan
Langestraat 2,Delden

Kosten € 20 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan 
Voertaal Nederlands


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Gnodde via hpgnodde@gmail.com of de heer Roessingh via ewroessingh@kpnmail.nl.

Gebarentalen in Afrika: een nieuwe blik op het menselijk taalvermogen

Spreker: Dr. V. Nyst
Voertaal: Nederlands (de lezing zal simultaan getolkt worden in de Nederlandse Gebarentaal)

Meer informatie en aanmelden

Datum

28 november

Aanvang

19.30 uur ontvangst met koffie en thee
20.00 uur lezing (tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig)

Locatie

University College Roosevelt, Lange Noordstraat 1, Middelburg

Kosten

Geen kosten

Aanmelden

Meld u hier aan

Samenvatting

Overal ter wereld worden gebarentalen door dove mensen gebruikt. Taalkundige studies naar deze gebarentalen laten zien dat ze een eigen grammatica en woordenschat hebben, verschillend van elkaar en van gesproken talen.

In West Afrika worden gebarentalen in een veelvoud aan gemeenschappen gebruikt; op dovenscholen, maar ook in steden met een grote dovengemeenschap en in dorpen met veel erfelijke doofheid. Deze variatie biedt een unieke gelegenheid om het ontstaan, verwerven en doorgeven van gebarentalen te onderzoeken.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met comitelid Tom van Galen via tom.van.galen@anvs.nl. We danken ook graag University College Roosevelt die de zaal kosteloos ter beschikking stelt. 

Mijn moeder was erbij

Spreker: Prof.mr.dr. J. Cohen

Programma
18.00 uur - Borrel
19.00 uur - Welkomstwoord voorzitter
19.15 uur - Lezing Prof. mr. M.J. Cohen
20.15 - 22.00 uur - Koud en warm buffet

Aanmelden

Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de wachtlijst.

Datum Maandag 26 november
Tijd 19.00 - 22.00 uur
Locatie

Hampshire Hotel
's-Gravenhof 6, Zutphen

Kosten € 38,50 p.p (lezing inclusief diner)
Aanmelden Meld u hier aan voor de wachtlijst
Voertaal Nederlands


Er zijn enkele plaatsen beschikbaar alleen voor de lezing. Deze worden slechts na overleg met de contactpersoon uitgegeven. Neem hiervoor, of bij andere vragen, contact op met Joke van Staveren via j.vstaveren@online.nl

Samenvatting

Mijn moeder was aanwezig toen Cleveringa zijn rede op 26 november 1940 uitsprak, en schreef daarover in de jaren zeventig een prachtige herinnering. Daarover, en over wat haar verhaal ons nu nog te zeggen heeft, gaat mijn voordracht.

Over de spreker

Job Cohen was eerder Rector van de Universiteit Maastricht, staatssecretaris van Onderwijs en van Justitie, burgemeester van Amsterdam en politiek leider van de PvdA. Nu bekleedt hij (nog heel even) de Thorbeckeleerstoel aan de Leidse universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie