Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Laatste oproep voorstellen Snouck-Hurgronjesubsidie

Maatschappelijke vraagstukken vallen zelden binnen de kaders van één enkel vakgebied. Bij het zoeken naar oplossingen is het van belang dat wetenschappers over de grenzen van hun eigen domein heen kijken. Om dit te stimuleren heeft het LUF de Snouck Hurgronjesubsidie ingesteld.

Jaarlijks wordt een bedrag van €100.000 à €150.000 toegekend door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) aan het onderzoeksteam dat het beste aan alle gestelde criteria voldoet. "Deze subsidie zal een extra stimulans geven aan interfacultaire samenwerkingsverbanden zodat verschillende disciplines van elkaars expertise kunnen profiteren," aldus vicevoorzitter LUF Frits Koning.

Aanvraag indienen

Wilt u met uw onderzoeks- of onderwijsproject in aanmerking komen? Dien dan voor maandag 2 september 2019 een aanvraag in. Alle criteria voor de subsidie vindt u op deze pagina. Heeft u vragen? Neem dan contact op via CWB@LUF.leidenuniv.nl of 071 513 05 03.

Deze website maakt gebruik van cookies.