Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Oog voor kinderen met een ouder achter tralies

Universitair docent criminologie en research fellow dr. Joni Reef kan van start met haar onderzoek naar gezinsgericht werken bij strafoplegging. Vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama Stichting kreeg zij een bedrag van €24.000,- toegezegd.

Zo'n 800.000 kinderen in de Europese Unie zijn kind van een ouder in de gevangenis. Dit kan leiden tot emotionele problemen en crimineel gedrag bij de kinderen. Deze, veelal kwetsbare kinderen wordt met de vrijheidsstraf van een zorgende ouder vaak een extra risicofactor opgelegd. De effecten van detentie van ouders zijn volgens dr. Reef een onderbelicht thema in de strafrechtspraktijk.

Eerder onderzocht dr. Reef gezinsgericht aanhouden van criminelen in Nederland. Daarbij stelde ze adviezen op om onwenselijke gevolgen van aanhouding voor ouders en kinderen voor te zijn. In 2018 richtte zij samen met prof. mr. dr. Pauline Schuyt de Landelijke Werkgroep Ouder en Kind in de Strafrechtketen (universitaire website) op.

Dr. Joni Reef

De strafoplegging

Het onderzoek wat nu mogelijk wordt gemaakt door het LUF borduurt voort op het eerdere onderzoek. Dr. Reef wil eerst aan het licht brengen in hoeverre de rechter bij het bepalen van de straf al rekening houdt met eventuele zorgtaken in het gezin van de verdachte. Ook is er ruimte voor literatuuronderzoek naar de rol van gezinsgerichte strafoplegging in de (nationale en internationale) wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van de resultaten zal dr. Reef adviezen opstellen waarmee het welzijn van het kind en het gezin van verdachten minder geschaad worden. Ze hoopt ook nieuw onderzoek door andere wetenschappers binnen het thema ‘kind en ouder in de strafrechtsketen’ te stimuleren. 

Springplank voor talent

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF grote projectsubsisdies toegekend aan onderzoeks- en onderwijsprojecten. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar succesvolle aanvragen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en andere instellingen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.