Leiden University Fund

nl en

Lustrum- en Snouck Hurgronjesubsidie 2020

In 2019 werd voor het eerst de jaarlijkse Snouck Hurgronjeubsidie voor interfacultaire onderzoeks- of onderwijsprojecten toegekend. Dit jaar combineert het LUF de oproep tot aanvragen van deze subsidie met die van de LUF-lustrumsubsidie 2020. Ook die subsidie is bestemd voor interfacultaire en maatschappelijk relevante projecten.

Snouck Hurgronjesubsidie

Maatschappelijke vraagstukken vallen zelden binnen de kaders van één enkel vakgebied of specialisme. Bij het zoeken naar oplossingen is het dus van groot belang dat wetenschappers over de grenzen van hun eigen domein heen kijken. Om dit te stimuleren, is de Snouck Hurgronjesubsidie ingesteld voor interfacultaire en maatschappelijk relevante projecten. Jaarlijks wordt een bedrag van €150.000 toegekend door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) aan het onderzoeksteam met het beste projectvoorstel. In 2019 waren dit de onderzoekers van het Past-at-Play Lab

LUF Lustrumsubsidie

Het jaar 2020 is voor het LUF een lustrumjaar. Deze mijlpaal markeren we onder meer door de toekenning van een speciale Lustrumsubsidie voor interfacultaire en maatschappelijk relevante onderzoeks- en onderwijsprojecten. Van de Lustrumsubsidie is al 125.000 toegekend aan het LUMC voor onderzoek naar het coronavirus. Daarnaast is nu nog 150.000 beschikbaar. De LUF Lustrumsubsidie en de Snouck Hurgronjesubsidie worden tegelijkertijd opengesteld voor aanvragen. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden. 

Aanvragen

De tijdlijn voor beide subsidies is als volgt:

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 juni en maandag 6 juli 2020.
  • De voorselectie vindt plaats in de CWB-vergadering van 21 september 2020.
  • De aanvragers van de vier best beoordeelde projecten worden uitgenodigd voor een presentatie in de CWB-vergadering van 12 oktober 2020.
  • In beginsel wordt één Snouck Hurgronjesubsidie toegekend van maximaal € 150.000 en één lustrumsubsidie toegekend van maximaal € 150.000. 

Wilt u met uw onderzoeks- of onderwijsproject in aanmerking komen voor één van beide subsidies? Dien dan voor maandag 6 juli 2020 een aanvraag in. Alle criteria vindt u op deze pagina. Heeft u vragen? Neem dan contact op via CWB@LUF.leidenuniv.nl of 071 513 05 03.

Deze website maakt gebruik van cookies.