Leids Universiteits Fonds.

nl en

Winnaars Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2020

Tijdens de dies voor alumni op 15 februari jl. werden de Leidse Universitaire Scriptieprijzen uitgereikt. De genomineerden kwamen, vergezeld door familie en vrienden, naar het Kamerlingh Onnes Gebouw voor de feestelijke uitreiking van deze jaarlijkse prijzen voor de beste scripties.

Voor de Scriptieprijzen komen scripties van masterstudenten in aanmerking die zijn afgestudeerd in het collegejaar 2018-2019. Elke faculteit mag één scriptie voordragen. De beoordelingscommissie, bestaande uit de leden van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF en twee Minerva-reünisten uit 1965, de heren professoren Leonard Blussé van Oud Alblas en Jos van Roosmalen, hebben de scripties beoordeeld op basis van drie criteria: leesbaarheid, kwaliteit van het betoog en de originaliteit van de vraagstelling. 

Niet één, maar twee winnaars

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de ingezonden scripties. Alle scripties waren goed leesbaar en ondanks de vaak specialistische materie toch begrijpelijk en aansprekend. Er waren dan ook complimenten voor alle zes studenten voor hun indrukwekkende scripties. Dit zijn allen masterstudenten die tot de top behoren en ongetwijfeld een mooie toekomst voor zich hebben. Allen zijn cum laude of zelfs summa cum laude afgestudeerd.

Winnaar Shirley van der Maarel en jurylid professor Jos van Roosmalen

Uiteindelijk gingen twee genomineerden, Shirley van der Maarel (Sociale Wetenschappen) en Vincent Peeters (Rechtsgeleerdheid), er vandoor met de gedeelde eerste prijs. Hun scripties staken er bovenuit, zowel door hun vernieuwende invalshoeken, als door de leesbaarheid van hun scripties. Shirley behaalde haar master Visuele Etnografie. Met hulp van een LISF-subsidie deed ze onderzoek naar een groep vluchtelingen die in een Italiaans dorp werd ondergebracht. Hoe creëren zij een nieuw thuisgevoel? Haar werk resulteerde in een interactieve scriptie, een film én een promotieplek aan de Universiteit van Manchester.

"Dit zijn allen masterstudenten die tot de top behoren en ongetwijfeld een mooie toekomst voor zich hebben."

Vincent wijdde zijn scriptie aan het onstaan van gezichtspuntencatalogi in het strafrecht op basis van uitspraken van de Hoge Raad als leidraad bij het interpreteren van de wet. Dat is gewoon in het privaatrecht, maar nieuw in het strafrecht. Hij betreedt een vrijwel onontgonnen onderzoeksveld en weet dat op een zeer leesbare wijze inzichtelijk te maken. Inmiddels is hij wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad.

De derde prijs was voor Marissa Vacher (Wiskunde en Natuurwetenschappen). Zij deed onderzoek naar Alzheimer bij gestrande dolfijnen. Bij drie van de vijf soorten vond zij in de hersenen tekenen van Alzheimer, wat deels het stranden van de dolfijnen kan verklaren. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dichterbij de oorzaak van Alzheimer kan worden gekomen door haar bevindingen bij dolfijnen te vergelijken met Alzheimer bij mensen. De jury complimenteerde Marissa's unieke onderzoek en groot wetenschappelijk talent. Ondertussen is Marissa in Engeland gestart als promovenda.

Winnaar Vincent Peeters en zijn scriptiebegeleider, professor Tineke Cleiren

Eervolle vermeldingen

De jury benadrukte dat alle genomineerden fraaie en indrukwekkende scripties hebben geschreven. Om dit te belonen werden er Eervolle Vermeldingen uitgereikt aan Carly Henkel (Archeologie), Alexander Elias (Geesteswetenschappen) en Max Trauernicht (Geneeskunde). Zij kregen elk een boekenbon van €250,-.

De prijzen werden uitgereikt door Carel Stolker, rector magnificus. Hij sprak een bijzonder woord van dank uit aan de scriptiebegeleiders voor hun toewijding en aandacht om deze studenten tot klankbord te zijn en tot grote hoogten te stuwen bij het schrijven van hun scripties. 

De foto's van de dies voor alumni, waaronder de uitreiking van de Scriptieprijzen, zijn terug te vinden in ons online album.

De Scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van €3.000, bij de tweede prijs hoort €2.000 en de derde prijs bedraagt €1.000. De universiteit en het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn de Minerva-reünisten zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies.