Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Ook in 2021 maakte u bijzonder onderzoek mogelijk: een terugblik

2021 was geen makkelijk jaar, maar zat desondanks vol mooie momenten. Vanuit het Leids Universiteits Fonds kijken we terug op een bijzonder jaar voor onze wetenschappers, studenten, en schenkers. We presenteren graag een greep uit de verhalen.

Zo organiseerden we onder andere een succesvolle online versie van de dies voor alumni, maakten we kennis met de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden prof.dr. Annetje Ottow, en genoten we van een fantastisch Sleuteldragersdiner in de mooie Pieterskerk, geheel in het teken van het staatsrecht. Tijdens een speciale LUF-veiling werden bijzondere Leidse belevenissen geveild. De opbrengst kwam ten goede aan malaria-onderzoek van Meta Roestenberg, hoogleraar vaccinologie bij het LUMC.

Vlak voor de Cleveringabijeenkomsten eind november ging Nederland een mini-lockdown in, waarna de comités ontzettend hard hebben gewerkt om zoveel mogelijk bijeenkomsten op een prettige manier te laten doorgaan. Wij zijn trots op hun inspanningen en op de boeiende lezingen die tijdens deze digitale bijeenkomsten werden gegeven. Enkele Cleveringabijeenkomsten kunt u op deze pagina terugkijken. 

'Als ik aan 2021 denk, denk ik aan alle bijzondere onderzoeken die we dankzij bijdragen van onze schenkers konden steunen. Zo zou ik als voorbeeld het coronaonderzoek van het LUMC willen noemen. Dankzij de vele donateurs kon het coronaonderzoek worden uitgebreid. Zo onderzoekt een jonge wetenschapper, Anna Roukens, hoe je het coronavaccin in de huid kan inbrengen. Waardoor er veel minder vaccin per persoon nodig is. Dit betekent dat één dosis vaccin vijf maal zoveel mensen kan vaccineren. Dit soort onderzoeken maken een enorm verschil voor de situatie waarin we nu zitten – in Nederland én in landen waar bijvoorbeeld een tekort is aan vaccins.' 
Lilian Visscher, directeur LUF

Een geschenk aan de wetenschap

Mooie verhalen waren er in 2021 genoeg. Zo konden buitenlandse studenten die door corona in financiële nood kwamen, een beroep doen op hulp van het Leids Universiteits Fonds. Alejandra Thielen kon zo een groot deel van haar woon- en verzekeringskosten in Nederland betalen met geld uit het noodfonds. ‘De financiële impact van de coronacrisis op mijn privésituatie was mij direct in maart al duidelijk,’ vertelde ze. ‘Mijn studie en leven hier wordt bekostigd met de verhuur via Airbnb van mijn moeders appartement in Argentinië. Met dichte grenzen zijn er geen inkomsten.’ De verhalen van Alejandra en andere studenten die financiële steun ontvingen in crisistijd lees je hier.

Student verzamelt plastic afval op het strand in Kenia

Ook op het gebied van klimaat werd onderzoek gesteund. Klimaatvraagstukken kunnen nog beter worden opgelost door het combineren van kennis uit uiteenlopende vakgebieden, zegt universitair hoofddocent Milieuwetenschappen Thijs Bosker. Samen met zijn collega Paul Behrens kreeg hij van het Leids Universiteits Fonds een subsidie om lespakketten te ontwikkelen die milieu- en klimaatvraagstukken ‘introduceren’ binnen andere vakgebieden. Hoe ze daar precies mee aan de slag gaan, lees je hier. 'Als we met dit project ieder jaar tien collega’s bereiken die op hun beurt weer honderd studenten bereiken met de lespakketten, dan zijn dat duizend mensen per jaar en dat kan net de druppel zijn.'

Ook een mooi bericht dit jaar: drs. Ingeborg H.A. Kneip benoemde het Leids Universiteits Fonds als haar enige erfgenaam in haar testament. Haar nalatenschap werd beschikbaar gesteld aan de Stichting Bibliotheca Thysiana, de bibliotheek die mevrouw Kneip tijdens haar eigen studie bezocht en die diepe indruk op haar maakte. Zelf schrijft ze: 'Ik hoop dat de bibliotheek hiermee een aankoop kan financieren die anders niet realiseerbaar was. U kunt het zien als een vorm van dankbaarheid aan de Nederlandse samenleving en de Leidse Universiteit.'

Professor Paul Hoftijzer bij een rondleiding in Bibliotheca Thysiana

'Afgelopen juli organiseerden we een stadswandeling met schenkers. Het was de eerste keer sinds het begin van corona dat we mensen weer live konden verwelkomen in Leiden, dus iedereen was erg enthousiast. Het was bovendien een stralend zonnige dag. Het bleek een gedetailleerde stadswandeling, met gids. Ik dacht dat ik alles al kende in Leiden, maar er zijn zoveel leuke hofjes en gebouwen in de stad waar ik geen weet van had. Zo frappant!' 
Heiltje Boumeester, relatiemanager Sleuteldragers

Prijzen voor academisch talent

Vanuit verschillende fondsen op naam werden dit jaar bijzondere prijzen uitgereikt. Zo ontving datawetenschapper Lindsey Burggraaf de tweede editie van de Krijn Rietveld Memorial Innovation Award voor haar onderzoek naar zogeheten bio-actieve stoffen in voeding. Deze jaarlijkse prijs wordt georganiseerd om excellentie in innovatief onderzoek te belonen dat tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzamere wereld.
 
Ook de Leidse Universitaire Scriptieprijzen werden uitgedeeld. Suzanne Bloks ontving de eerste prijs voor haar scriptie op het snijvlak van wijsbegeerte en politieke wetenschap, waarin ze diverse vormen van democratische vertegenwoording behandelt. Ze is inmiddels begonnen als promovenda bij de Universität Hamburg. De scripties van twee andere talentvolle studenten
vielen ook in de prijzen.

Sabine van der Asdonk ontvangt de Gratama Wetenschapsprijs 2021 uit handen van Reinier Gratama

En dan was er nog forensisch pedagoog Sabine van der Asdonk, die de Gratama Wetenschapsprijs ontving voor haar onderzoek naar complexe gezinsproblematiek. Ze onderzocht onder andere of effectieve gezinsbehandelingen kunnen helpen om uithuisplaatsingen door Jeugdzorg te voorkomen. Als winnaar van de Gratama Wetenschapsprijs ontving ze een bedrag van € 20.000, bestemd voor verdere wetenschappelijke ontplooiing.

'Meest memorabel voor mij was hoe bijzonder het was om schenkers weer in levende lijve te zien. Ik ben erg dankbaar dat we het Sleuteldragersdiner in oktober nog hebben kunnen voortzetten. Mensen zien in zo’n historische, sprookjesachtige omgeving als de Pieterskerk, waar je de geschiedenis ongeveer inademt, dat was ontzettend bijzonder. Op deze evenementen merkten we echt hoe fijn iedereen het vond om weer persoonlijk contact te hebben. Om elkaar in het echt te zien.' 
Eliane Cohen, hoofd fondsenwerving

In herinnering

In 2021 namen wij afscheid van:

Drs. Frans Arnold en mevrouw Inez Arnold-Overbeeke (1 juli)
De heer R.G. Nypels (7 november)
Mevrouw ten Kate Cleveringa (16 november)
M
eneer ir. Leendert Barendregt (7 december)

Deze schenkers – en anderen die ons zijn ontvallen – hebben op hun eigen, bijzondere manieren veel voor ons betekend. Namens het bestuur, alle medewerkers van het Leids Universiteits Fonds, en vooral namens de onderzoekers die door onze schenkers werden gesteund, wensen wij de nabestaanden sterkte.

Uw bijdrage maakt het verschil

Vanuit het LUF, de Universiteit Leiden en de gesubsidieerde onderzoekers en wetenschappers zijn we schenkers zoals u ontzettend dankbaar. Dankzij u komen elk jaar weer vele ambities tot bloei en kan belangrijk wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd. De bijdrage van onze schenkers maakt het verschil voor onderzoek, op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, mensenrechten, gezondheid, veiligheid, en voor de ondersteuning van eerstegeneratiestudenten.

De schenkers aan het LUF dragen op verschillende manieren bij. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe fondsen op naam ingesteld, en hebben schenkers het Leids Universiteits Fonds opgenomen in hun testament. De jaarlijkse bijdragen van de vele betrokken alumni en studentleden stellen wij erg op prijs. Op een bijzonder 2022, waarop we nog meer ambities tot bloei kunnen laten komen.

Headerfoto: Benieuwd naar het verhaal van de twee jonge onderzoekers op deze foto? Houd dan in januari uw deurmat in de gaten voor Leidraad. Hierin vertellen Sander van Kasteren en Sander Kooijman over hun onderzoek naar slagaderverkalking. 

Deze website maakt gebruik van cookies.