Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Suzanne Bloks wint Leidse Universitaire Scriptieprijzen

'Wat is het beste kiesstelsel voor een democratie? De eerste plek bij de Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2021 is voor degene die aan dit maatschappelijk relevante thema een knap onderbouwde, eigen visie heeft toegevoegd.' Dat zei Annetje Ottow, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit en bestuurslid van het LUF bij de online uitreiking van de universitaire scriptieprijzen op 3 maart. De gelukkige winnaar, Suzanne Bloks, studeerde wijsbegeerte.

Suzanne Bloks

De kandidaten voor de jaarlijkse universitaire scriptieprijzen, er zijn ook een tweede en een derde prijs te vergeven, worden voorgedragen door hun faculteit. Eersteprijswinnaar Suzanne Bloks werd met haar scriptie op het snijvlak van wijsbegeerte en politieke wetenschap naar voren geschoven door de Faculteit Geesteswetenschappen. In haar scriptie behandelt ze diverse vormen van democratische vertegenwoording. Dat resulteert in een eigen en origineel pleidooi voor een stelsel van proportionele vertegenwoordiging - zoals Nederland dat kent - boven bijvoorbeeld het districtenstelsel. Suzanne werd beloond met 3000 euro. Ze is inmiddels begonnen als promovenda bij de Universität Hamburg.

Timo Oosterveer

Tweede prijs

Er waren nog meer gelukkigen. De tweede prijs van 2000 euro ging naar Timo Oosterveer. Hij volgde de masteropleiding Technical Medicine. Deze wordt aangeboden door LDE Universities, het samenwerkingsverband van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, en hun UMC's. De opleiding combineert medische, technische en gezondheidseconomische kennis op wetenschappelijk niveau. Timo werd voorgedragen door de Faculteit Geneeskunde. Ottow, die in het college van bestuur de alumni in haar portefeuille heeft: 'Timo neemt de lezer enthousiast mee in zijn verhaal over de toekomst van beeldvormingstechnologie voor de analyse van hart- en vaatziekten.'

Derde prijs

De derde prijs, 1000 euro, was voor Sarah Deaney van de Faculteit Rechtsgeleerdheid  Ze studeerde staats- en bestuursrecht. Sarah verdiepte zich in de schaduwzijde van het planschaderecht, ofwel: hoe kun je de schade voor burgers beperken die zij lijden als gevolg van plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Ze won al de facultaire scriptieprijs. 'Sarahs scriptie laat zich heel goed lezen en is in een helder betoog opgebouwd', zei Ottow. 'Bovendien komt ze met praktische en uitvoerbare aanbevelingen.'

Willem Nagtglas Versteeg (Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965), Lilian Visscher (directeur LUF), Bernard Steunenberg (bestuurslid LUF), Annetje Ottow (voorzitter van het college van bestuur) en de zeven genomineerden
Sarah Deaney

Een 9 of hoger

Ottow benadrukte dat er geen twijfel over bestaat dat alle genomineerden tot de top van de Leidse masterstudenten horen. 'Alle scripties zijn met een 9 of hoger gewaardeerd en jullie zijn vrijwel allemaal cum laude of zelfs summa cum laude afgestudeerd. Jullie scripties zijn alle van excellente kwaliteit.'

Vandaar dat de vier studenten die niet tot de eerste drie behoorden, een eervolle vermelding kregen en een boekenbon van 250 euro. Het waren:

  • Iris van den Brink - Faculteit Archeologie
  • Jorrit van Steijn - Management van de Publieke Sector, Faculteit Governance and Global Affairs
  • Florian Thomas-Odenthal - Psychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Pim Spelier - Wiskunde, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Tot slot bedankte Ottow de scriptiebegeleiders die in hun belangrijke rol van klankbord de studenten tot grote hoogten hadden gestuwd.

Alle genomineerden (vlnr): Iris van den Brink, Suzanne Bloks, Timo Overveer, Jorrit van Steijn, Sarah Deaney, Florian Thomas-Odenthal en Pim Spelier.

De beoordelingscommissie van de scriptieprijzen bestaat uit de zeven leden van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF plus twee reünisten uit 1965, de professoren Leonard Blussé van Oud Alblas en Jos van Roosmalen. 

De scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965. De universiteit en het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn de Minerva-reünisten zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds. 

Deze website maakt gebruik van cookies.