Leiden University Fund.

nl en

Nominaties Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2021

Een uitmuntende scriptie, het meest indrukwekkende verslag of de beste onderzoeksvraag. Het LUF stimuleert ambitieuze studenten met verschillende prijzen om alles uit zichzelf te halen. De Leidse Universitaire Scriptieprijzen passen perfect in deze traditie. Uit de inzendingen blijkt dat er ook dit jaar weer fantastisch werk is geleverd door de Leidse studenten.

Elke faculteit mag één scriptie voordragen voor de Scriptieprijzen. De genomineerden, per faculteit, voor het collegejaar 2019-2020 zijn als volgt:

Faculteit Nominatie
Archeologie Iris van den Brink
In search of malaria: Assessing a method for macroscopically diagnosing malaria in human remains using three medieval populations from the Netherlands
Geesteswetenschappen Suzanne Bloks
Constituencies in Electoral Design - A Response to and an Extension of The Concept of Constituency by Rehfeld
Geneeskunde/LUMC Timo Oosterveer
Invasive Coronary Artery Imaging using Optical Coherence Tomography: A Cost-effectiveness and Implementation Process Analysis
Governance and Global Affairs Jorrit van Steijn

Warme contacten in het IJspaleis – Onderzoek naar de lobbystrategie van belangenbehartigers en de verkregen toegang tot het gemeentelijk beleidsproces

Rechtsgeleerdheid Sarah Deaney

De schaduwzijde van het planschaderecht. Op zoek naar oplossingen voor planologische schaduwschade

Sociale Wetenschappen Florian Thomas-Odenthal

A healthy diet against depression: strong conclusions from weak evidence. A systematic review

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Pim Spelier
A geometric approach to linear Chabauty

De criteria

Bij de beoordeling van de scripties vellen de juryleden hun oordeel over de volgende punten:

  • Stijl: goede stijl en leesbaarheid: de scriptie moet plezierig lezen en toegankelijk zijn;
  • Vraagstelling: een heldere vraagstelling en een duidelijk gestructureerd betoog uitmondend in een overtuigende conclusie;
  • Invalshoek: een originele vraagstelling, dan wel een tegendraadse hypothese, een bijzondere onderzoeksmethode of lastig bronnenonderzoek.

De Scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van €3.000, bij de tweede prijs hoort €2.000 en de derde prijs bedraagt €1.000. De universiteit en het Leids Universiteits Fonds zijn de Minerva-reünisten zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds.

De uitreiking

De winnaars worden bekendgemaakt op een digitale bijeenkomst op woensdag 3 maart 2021 om 17.00 uur. Wilt u hier ook bij zijn? Stuur dan een een berichtje naar cwb@LUF.leidenuniv.nlU bent van harte welkom.

Headerfoto: uitreiking Scriptieprijzen 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.