Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Onderzoek naar toekomstgerichte landbouw, met dank aan nieuw fonds op naam

Maandag 22 mei is in het Academiegebouw het Joskind Fonds ondertekend. Dit fonds richt zich op voedselproductie en biodiversiteit. Erna Barèl en Bas Reichert, oprichters van het biotech bedrijf BaseClear, zijn de oprichters van het fonds. Beiden studeerden biologie aan de Universiteit Leiden en wilden in het vakgebied blijven, niet als academici maar als ondernemers. De ervaring tijdens stages had geleerd dat er vraag was naar expertise op het gebied van DNA-analyse. BaseClear is daaruit ontstaan.

Biodiversiteit

Het bedrijf stelt zich ten doel, met haar kennis over DNA-technologieën en micro-organismen bij te dragen aan wereldwijde problemen zoals klimaatverandering en voedseltekorten. Het Joskind Fonds sluit daar naadloos op aan. Het beoogt onderzoek te ondersteunen dat gericht is op het effectiever en milieuvriendelijker maken van voedselproductie, en de ontwikkeling van technologieën die de negatieve impact op biodiversiteit helpen te verminderen. ‘Wij wilden iets goeds doen met ons vermogen’, zegt Erna Barèl. ‘Ons bedrijf BaseClear is gespecialiseerd in genomics. Voor ons is het logisch om in dit verlengde iets met ons vermogen te doen.’

Veenweidegebied

Het eerste project dat het fonds zal ondersteunen is het Polderlab. In dit project trekt de Universiteit Leiden samen op met Land van Ons, boeren, overheden en andere kennisinstellingen om de verschillende opties te onderzoeken om zowel de biodiversiteit als de voedselproductie in het veenweidegebied op de lange termijn te verbeteren.

Niet alleen het uitgebreide samenwerkingsverband maakt dit project uniek; ook de lange onderzoekshorizon van tien jaar is bijzonder. Er staat dan ook heel wat te gebeuren, want het veenweidegebied verkeert in zeer slechte staat. De bodem geeft nu broeikasgassen en stikstof uit. De bodemdaling en droogte zijn problematisch en het microleven in de bodem is vrijwel verdwenen.

Meting

Het Polderlab wil nieuwe, toekomstbestendige teeltwijzen kunnen ontwikkelen, die zorgen voor een toename van de biodiversiteit, voor koolstof- en stikstofopslag én voor een bodemstijging. Om te weten wat het effect is van de verschillende teeltwijzen die worden getest, is zorgvuldige meting nodig.

Het Joskind Fonds zal hieraan bijdragen door het financieren van apparatuur waarmee de bodemdaling, de droogte en verzilting en de broeikasgas-emissies kunnen worden gemeten. Interessant: het fonds financiert ook meetapparatuur om de biodiversiteit van de bodem te bepalen. Hoe dat werkt? Via DNA-extractie van micro-organismen. Precies in het verlengde van de activiteiten van BaseClear.

Denkt u erover zelf een fonds op naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Meer informatie vindt u op deze pagina. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met Eliane Cohen via e.c.cohen@luf.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.