Leiden University Fund

nl en

Nominaties Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2022

Een uitmuntende scriptie, het meest indrukwekkende verslag of de beste onderzoeksvraag. Het LUF stimuleert ambitieuze studenten met verschillende prijzen om alles uit zichzelf te halen. De Leidse Universitaire Scriptieprijzen passen perfect in deze traditie. Uit de inzendingen blijkt dat er ook dit jaar weer fantastisch werk is geleverd door de Leidse studenten.

Elke faculteit mag één scriptie voordragen voor de Scriptieprijzen. De genomineerden, per faculteit, voor het collegejaar 2020-2021 zijn als volgt:

Faculteit Nominatie
Archeologie

Marieke van Winkelhoff
Light in the Dark Ages. A conceptual approach to the role of glass vessels in the Merovingian burial rite

Geesteswetenschappen Charlotte van der Voort
Dilemmatische argumentatie. Een pragma-dialectische reconstructie van dilemmatische argumenten en een analyse van hun strategische functie
 
Geneeskunde/LUMC Jari Scheerstra
Enhancing nano-immunotherapy with multifunctional polymersomes
Governance and Global Affairs Mara Garavini Seisselberg
The relationship between experiencing a recession during the formative years of an individual’s early adulthood and their long-term sentiments towards the EU
Rechtsgeleerdheid Tim Lubbers
Jacob Orens Obersvatio 40: Over de beperkte verhaalsaansprakelijkheid van de reder voor buitencontractuele vorderingen in het Rooms-Hollandse zeerecht
Sociale Wetenschappen Simay Çetin
Interpreting culture through embodied practice. An anthropological study of sexuality among Dutch women with Turkish migrant backgrounds
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Jessie Bradley
The Future of Nickel in a Transitioning World

De criteria

Bij de beoordeling van de scripties vellen de juryleden hun oordeel over de volgende punten:

  • Stijl: goede stijl en leesbaarheid: de scriptie moet plezierig lezen en toegankelijk zijn;
  • Vraagstelling: een heldere vraagstelling en een duidelijk gestructureerd betoog uitmondend in een overtuigende conclusie;
  • Invalshoek: een originele vraagstelling, dan wel een tegendraadse hypothese, een bijzondere onderzoeksmethode of lastig bronnenonderzoek.

De Scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van €3.000, bij de tweede prijs hoort €2.000 en de derde prijs bedraagt €1.000. De universiteit en het Leids Universiteits Fonds zijn de Minerva-reünisten zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds.

De uitreiking

De winnaars worden bekendgemaakt op een digitale bijeenkomst op woensdag 9 februari 2022 om 17.00 uur. Wilt u hier ook bij zijn? Stuur dan een een berichtje naar cwb@LUF.leidenuniv.nlU bent van harte welkom.

Headerfoto: uitreiking Scriptieprijzen 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.