Leids Universiteits Fonds.

nl en

Cleveringa in Nederland

Het verhaal van de grondwet: zoeken naar wij

SprekerProf.dr. Wim Voermans

Programma
19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur: Begin officiële gedeelte: inleiding door Mathijs van de Waardt en l
ezing door professor Voermans
21.30 uur: Borrel

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Vanaf 19.30 uur
Locatie De Balie (Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam)
Kosten € 15 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid Marleen van Putten via marleenvanputten@gmail.com.

Het verhaal van de grondwet | door Wim Voermans

We leven in de eeuw van de grondwet. Bijna alle landen in de wereld – 189 van de 193 – hebben er tegenwoordig wel een. Een betrekkelijk recent fenomeen want driekwart van al die grondwetten is van na 1975. Waarom is zo’n oeroud verschijnsel ineens zo populair geworden? En ook nog eens in een tijd waarin we juist een democratische terugval meemaken? Professor Voermans gaat in zijn recente boek Het verhaal van de grondwet; zoeken naar wij (Prometheus 2019) op zoek naar oorzaken. De wortels ervan liggen net na de landbouwrevolutie, meer dan tienduizend jaar geleden, toen nieuwe sociale organisatie- en leiderschapsvormen opkwamen en het recht ontstond. Constituties toen en nu bespelen ons voorstellingsvermogen. Ze vertellen een meeslepend verhaal dat ons probeert binnen te zingen in de constitutionele ordening die het uitroept. Constituties proberen ons te doen geloven in het ‘wij’ van een groep en in het leiderschap ervan, in de verbeelde wereld van recht en abstracties als vrijheid, soevereiniteit, staat, individualiteit, democratie, etc. Een geloof dat ons toestaat grootschalig samen te werken op een manier die onze biologische grenzen overstijgt. In zijn boek gaat professor Voermans op zoek naar de wortels van het soort fundamentele regels dat we in grondwetten tegenkomen en probeert hij historisch, biologisch, sociaalpsychologisch, economisch, politiek en juridisch te begrijpen waar dit fenomeen vandaan komt en waarom het in zo korte tijd, haast op kousenvoeten, 'viral' is gegaan. Want hoe kan het toch dat wereldwijd meer mensen een grondwet hebben dan een smartphone, een dagelijkse warme maaltijd of onderwijs? Vanwaar die rage en is het een blijvertje? En waarom is onze 200 jaar oude Grondwet in Nederland juist geeuwnieuws? Is dat trouwens erg? Niet volgens professor Voermans.

The summer of ‘48 | door Mathijs van de Waardt

Toen de commissie-Thorbecke op 11 april 1848 haar grondwetsontwerp presenteerde, moest er nog heel wat gebeuren voordat de nieuwe grondwet ook echt van kracht werd. Onwillige ministers ruimden het veld, verschillende inhoudelijke wijzigingen werden gemaakt om de Tweede Kamer mee te krijgen en de koning benoemde nieuwe senatoren, waardoor ook de Eerste Kamer nipt akkoord ging. Drijvende kracht achter dit 'wheelen en dealen' was minister van Justitie, Dirk Donker Curtius.

Zo werd Donker Curtius onder meer de geestelijk vader van de bepalingen over de indirect gekozen Eerste Kamer en het constitutionele toetsingsverbod. In zijn lezing zal Mathijs van de Waardt ingaan op wat Donker Curtius zag als het ‘wij’ van de grondwet en hoe de wijzigingen die hij in de zomer van 1848 in het ontwerp van Thorbecke maakte hierin passen.

Over Wim Voermans

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn huidige onderwijs en onderzoek richten zich zowel op het nationale staatsrecht, als het vergelijkende constitutionele recht. Professor Voermans houdt zich samen met zijn collega’s in de faculteit Geesteswetenschappen (geschiedeniswetenschappen en politieke filosofie) en de faculteit Sociale Wetenschappen (politicologie en politieke theorie) de afgelopen acht jaar met name ook bezig met 'Political Legitimacy'.

Over Mathijs van de Waardt

Dr. Mathijs van de Waardt is bestuurskundige, politicoloog en historicus en werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In april 2019 promoveerde hij in Leiden op De man van 1848 - Dirk Donker Curtius (Vantilt 2019).

De beste speech van Nederland: de rede van Cleveringa en de Nederlandse spreektraditie

Spreker: Prof.dr. Henk te Velde

Programma
17.45 uur: Inloop, borrel, lezing studentspreker, diner
Aansluitend lezing prof.dr. Henk te Velde

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Vanaf 17.45 uur
Locatie Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem
Kosten € 37,50 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid de heer Kastein via kastein@wiggersfaber.nl.

Over de lezing

Het radioprogramma OVT maakte enkele jaren geleden bekend dat de rede van Cleveringa was verkozen tot de beste speech uit de Nederlandse geschiedenis. Dat was een opmerkelijke keuze. In mijn verhaal wil ik onderzoeken hoe de redevoering past in de Nederlandse traditie van welsprekendheid. Wat maakt de rede retorisch bijzonder, geplaatst tegen de achtergrond van de tijd? Is de rede ook in dat opzicht bijzonder of sluit ze vooral aan bij een traditie? Als Leidse hoogleraar die sprak in Groot-Auditorium van de universiteit, stond hij als vanzelf in een traditie, hoe hielp die hem bij het verwoorden van zijn protest? Daarnaast moeten we niet alleen naar de rede zelf kijken maar ook naar de bredere context van Nederlandse redes en speeches over een langere periode waarin bijvoorbeeld uitbundig pathos in de regel weinig voorkwam. We moeten ons ook afvragen hoe belangrijk de vorm eigenlijk was. Ging het vooral om het dramatische moment en de houding van de spreker, of maakte hij ook gebruik van speciale retorische middelen? Ik ben historicus en zal geen technisch-retorische analyse maken, maar de rede vooral plaatsen in de Nederlandse geschiedenis.

Over de spreker

Henk te Velde studeerde in Groningen waar hij ook lang werkte, het laatst als hoogleraar geschiedenis van de politieke cultuur. In 2005 kwam hij naar Leiden om daar hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis te worden. Hij heeft veel geschreven over Nederlandse en West-Europese politieke cultuur en welsprekendheid, in het bijzonder in parlementen, onder meer in Sprekende politiek. Redenaars en hun publiek in de parlementaire gouden eeuw, en in zijn bijdrage aan In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, beide verschenen in 2015. Samen met linguïsten en retoricaspecialisten geeft hij in Leiden college over de geschiedenis van politiek debat en politieke redes.

Oorlog der Werelden

Spreker: Prof.dr. Vincent Icke

Programma
17.30 uur: Ontvangst dinergasten
18.00 uur: Diner in restaurant Van der Valk Hotel Princeville
19.30 uur: Ontvangst overige belangstellenden
20.00 uur: Officieel welkom & aanvang lezing
21.30 uur: Einde lezing & afsluiting discussie
Tot ca. 23.00 uur: Napraten onder het genot van een borrel

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Van 17.30 uur tot ca. 23.00 uur
Locatie Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA  Breda
Kosten € 15 p.p. (diner is facultatief)
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid de heer Kielstra via marco.kielstra@vanoord.com.

Over de lezing

De moed en de wijsheid van professor Cleveringa zullen altijd een voorbeeld voor ons zijn. Daarbij kunnen wij hopen dat de omstandigheden waartegen hij protesteerde zich nooit meer zullen voordoen. Maar de politieke toestand van onze wereld stelt ons in dat opzicht nauwelijks gerust. Het is dus niet onredelijk om ons af te vragen: hoe zou het erger kunnen zijn? Wat zou er gebeuren als er, in plaats van een wereldoorlog, een Oorlog der Werelden kwam? Angst voor een buitenaardse invasie overtreft voor veel mensen de angst voor aardse conflicten. Is die angst terecht? Hoe zouden buitenaardse wezens – ik noem ze ‘exoburen’ – zich gedragen als zij onze planeet in het vizier krijgen?

Van vrije meningsuiting naar een vrijheid van meningsuiting

Spreker: Prof.dr. Bibi van den Berg
Studentspreker: Richard Rensman

Programma
19.00 uur: Ontvangst
19.30 uur: Start lezing(en)
21.00 uur: Borrel
22.00 uur: Einde bijeenkomst

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur
Locatie Campus Den Haag, Locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag
Kosten € 20,-
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid de heer Van der Werf via vanderwerf@feltz.nl.

"De Oudfriese Tescklaow ('Dorswet') of hoe Paulus Scheltema (1752–1835) een middeleeuws Friese traditie verzon en de geleerde wereld bij de neus nam"

Spreker: Prof.dr. Rolf Bremmer

Programma
19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur: Studentspreker
20.30 uur: Cleveringalezing
21.30 uur: Borrel

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Vanaf 19.30 uur
Locatie Heringastate (Poptaslot), Slotleane 1, Marssum (www.poptaslot.nl) 
Kosten € 20,- (contant ter plaatse)
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid de heer Weitenberg via  j.p.weitenberg@weitenberg.nl.

Verzet in 't Gooi: de prijs van opportunisme en non-conformisme

Spreker: Mr. Roxane van Iperen

Programma
17.30 uur: Inloop/borrel
18.30 uur: Studentspreker
19.15 - 20.15 uur: Wild buffet
20.15 uur: Ontvangst deelnemers aan de lezing
20.30 - 21.30 uur: Lezing
21.30 - 22.00 uur: Nagerecht met koffie
22.00 uur: Einde

Datum Zaterdag 23 november
Tijd Van 17.30 tot ca. 22.00 uur
Locatie Hilversumsche Golf Club, Soestdijkerstraatweg 172, 1213 XJ Hilversum
Kosten € 39,50 per persoon voor het diner en lezing. Voor degenen die alleen de lezing willen bijwonen bedragen de kosten € 10,- per persoon.
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid de heer Van Lanschot via michiel-van-lanschot@xs4all.nl.

Over de lezing

Tijdens de Duitse bezetting leidden twee Joodse zussen, Janny en Lien Brilleslijper, een onderduik- en verzetscentrum in een huis in de Gooische bossen: 't Hooge Nest. De Brilleslijpers waren afkomstig uit de laagste Amsterdamse klasse en hadden bijna niets: geen opleiding, geld of status, in een tijd waarin hun gemeenschap ook nog eens werd opgejaagd. Toch waren zij bereid hun leven op het spel te zetten. Dat deden ze in een omgeving met veel NSB'ers en nazi-sympathisanten. Niet zozeer met ideologische overwegingen, maar opportunisten, angstig om verlies van welvaart. Mensen, die voorrechten genoten, waren in zware tijden weinig bereid risico te lopen. Het leidt ons, 74 jaar na de oorlog, tot de nog immer actuele vraag: welke prijs zijn we bereid te betalen voor non-conformisme, of voor opportunisme?

Over de spreker

Roxane van Iperen, is schrijver, jurist, en journalist en auteur van de bestseller ’t Hooge Nest.

Van Iperen woont met haar familie in villa 't Hooge Nest in 't Gooi. Ze ontdekte dat haar woonhuis tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gefunctioneerd als een onderduikvilla, van waaruit twee Joodse zusjes actie ondernamen tegen de bezetter en dat pal onder de neus van NSB-buren en nazikopstukken. 't Hooge Nest werd daardoor een symbool van verzet. Van Iperen beschrijft het waargebeurde verhaal van de twee zussen Brilleslijper. 

  • Winnaar Opzij Literatuurprijs 2019 voor ’t Hooge Nest
  • Winnaar VOJN Award voor Beste Journalistieke Opinie 2017
  • Winnaar Hebban Debuutprijs 2017 voor Beste Roman met Schuim Der aarde
  • Columnist Vrij Nederland, FD, Follow The Money, Parool, Livre Magazine e.a.

Opgroeien in het tijdperk van sociale media

Spreker: Prof.dr. Eveline Crone

Programma
19.00 uur: Ontvangst en inloop met koffie & thee
19.30 uur: Aanvang lezingen
21.00 uur: Borrel

Datum Woensdag 27 november
Tijd Vanaf 19.00 uur
Locatie Teylers museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem
Kosten € 20 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan
Let op: inmiddels is het maximaal aantal gasten bereikt. U kunt zich via het formulier nog wel aanmelden voor de wachtlijst. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid mevrouw Schouten via jaschout@gmail.com.

Over de lezing

Jongeren groeien op in een heel andere omgeving dan eerdere generaties. Zij kennen geen wereld zonder internet, 98% van de jongeren heeft een mobiele telefoon en de meeste jongeren zijn dagelijks online. In deze lezing gaan we dieper in op deze nieuwe leefwereld van jongeren. De nieuwe sociale wereld van jongeren heeft veel overeenkomsten met hoe jongeren al decennia met elkaar omgaan, met dezelfde risico’s en gevoeligheden. Dit zal worden geïllustreerd door onderzoeken naar hoe sociale signalen, zoals afwijzing en acceptatie, worden verwerkt in de hersenen. Maar de nieuwe technologie geeft ook kansen voor sociale verbondenheid, op manieren die vroeger ondenkbaar waren, en die jongeren kansen geven om op een unieke manier bij te dragen aan de maatschappij. Deze lezing zal in het teken zijn van risico’s en kansen van de nieuwe generatie jongeren.

Over de spreker

Prof. dr. Eveline Crone is hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie en hoofd van het Brain & Development Research Center aan de Universiteit Leiden.

Het onderzoek van Eveline Crone richt zich op de hersenontwikkeling van menselijke cognitie en gedrag van kinderen en adolescenten. Het lab focust zich vooral op de fundamentele veranderingen van hersenfuncties die gekoppeld zijn aan het kunnen anticiperen, produceren en evalueren van complexe keuzes in het dagelijks leven. Eveline en haar onderzoeksgroep publiceren regelmatig in internationale toonaangevende vakbladen.

Naast haar werk in de wetenschap weet Eveline haar bevindingen ook erg goed aan het grote publiek over te brengen. In 2018 publiceerde ze de vernieuwde uitgave van haar Nederlandstalige boek 'Het puberende brein' voor een groter publiek waarvan > 100.000 exemplaren zijn verkocht. Het boek is vertaald in 6 landen. 

Sinds 2013 is zij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In september 2017 ontving Eveline de Spinozapremie voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van het brein in de adolescentie. De Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.

Eindigt een Brexit-moe Europa in de Amerikaans-Chinese geopolitieke notenkraker?

Spreker: Prof.mr. Jaap de Hoop Scheffer
Voertaal: Nederlands

Studentspreker: Nancy Kirolos, winnares wedstrijd Protestrede 2.0
Voertaal: Engels

Programma
18.30 uur: Diner* (Faculty Club) 
19.30 uur: Ontvangst met koffie & thee (Faculty Club)
20.00 uur: Start Cleveringabijeenkomst (Groot Auditorium Academiegebouw)
21.30 uur: Afsluiting (Groot Auditorium)
21.35 uur: Borrel (Faculty Club)
facultatief

Datum Donderdag 28 november
Tijd Vanaf 18.30 uur
Locatie Academiegebouw, Groot Auditorium
Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden
Kosten

€  5,-    p.p. voor LUF-studentleden (lezing & borrel)
€  7,50 p.p. voor studenten (lezing & borrel)
€ 15,-   p.p. (lezing & borrel) 
€ 45,-  p.p. (diner, lezing & borrel)

Aanmelden Meld u hier aan

Met vragen kunt u terecht bij comitélid Hanneke Wiessing via h.j.wiessing@bb.leidenuniv.nl.

Over de lezing

Meer informatie over de Cleveringabijeenkomst Leiden vindt u op deze pagina van de universitaire website. 
 

Academische vrijheid in de Korea's

Spreker: Prof.dr. Remco Breuker

Programma
18.00 uur: Ontvangst en borrel
18.30 uur: Welkom
18.45 uur: Studentspreker
19.15 uur: Lezing professor Breuker
20.30 uur: Diner
22.00 uur: Afsluiting 

Datum Woensdag 27 november
Tijd Vanaf 18.00 uur
Locatie Kasteeltje Hattem, Kasteeltje Hattem, Maastrischterweg 25
6041 NZ Roermond
Kosten € 45 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid dhr. Bonnemaijer via jbonnemaijer@gmail.com.

Over de lezing

Academische vrijheid is een concept dat in zowel Noord- als Zuid-Korea bestaat of heeft bestaan, maar dan wel in radicaal verschillende verschijningsvormen. In deze lezing zal ik ingaan op wat academische vrijheid betekent heeft in beide Korea's en wat de verschillende interpretaties en toepassingen van het concept in beide samenlevingen tot gevolg heeft gehad. Ook zal ik aandacht besteden aan een vergelijking tussen Nederland en beide Korea's aangaande academische vrijheid.

Spreker: Prof.dr. J.P. van der Leun, Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Criminologie

Programma
19.30 uur: Ontvangst met koffie & thee
20.00 uur: Lezing

Datum Woensdag 27 november
Tijd Vanaf 19.30 uur
Locatie

University College Roosevelt, Lange Noordstraat 1, Middelburg

Kosten Geen kosten
Aanmelden Meld u hier aan

Met dank aan de University College Roosevelt die de zaal kosteloos ter beschikking stelt. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met comitélid de heer Van Galen via tom.van.galen@anvs.nl.

Ethiek en tactiek: het Leidse universitaire verzet in de Tweede Wereldoorlog

Spreker: Prof.dr. Willem Otterspeer

Programma
17.30 uur: Borrel en diner

20.00 uur: Aanvang lezing
Het is mogelijk om alleen de lezing bij te wonen of het diner én de lezing.

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Vanaf 17.30 uur
Locatie

KR&ZV De Maas, Veerdam 1, Rotterdam

Kosten Lezing € 20 p.p. (inclusief borrel). Diner inclusief lezing en borrel € 30
Aanmelden Meld u hier aan

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Leids Universiteits Fonds via cleveringa@LUF.leidenuniv.nl.

‘Isolement en bevrijding: ontwikkelingen in de psychotraumatologie’

Spreker: Prof.dr. Eric Vermetten

Programma
19.30 uur: Ontvangst met koffie of thee
20.00 uur: Opening door prof.dr. Rietje van Dam-Mieras, voorzitter van de Stichting J.H. van Dale
20.10 - 20.30 uur: Welkomstwoord door mr. Marga Vermue, Burgemeester van Sluis
20.30 - 21.30 uur: Lezing door prof.dr.kol. Eric Vermetten
21.30 uur: Afsluiting met een drankje en een hapje

Datum Maandag 25 november
Tijd Vanaf 19.30 uur
Locatie

Belfort, Sluis

Kosten Geen kosten
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met comitélid mevrouw Rietje van Dam via vdammieras@zeelandnet.nl

Over de lezing

‘Isolement en bevrijding: ontwikkelingen in de psychotraumatologie’. Met deze titel verscheen in 1986 een boek van Jan Bestiaans, psychiater en pionier in de ontwikkeling van een visie op psychotrauma in de naoorlogse periode. De termen verwijzen naar iets fundamenteels voor hen die getroffen zijn door oorlog, conflict of ander psychotrauma. In deze lezing wordt ingegaan op de hedendaagse waarde van deze thema’s en de inbedding in de ontwikkeling van kennis over de medische psychotraumatologie, in een periode van 75 jaar vrede na WO II. Van KZ syndroom naar PTSS en moral injury, van hypnose naar EMDR, pelgrimages, mindfullness en psychedelica. Isolement en bevrijding.

Het kwaad in het museum

Spreker: Prof.dr. Timo de Rijk, kunsthistoricus & directeur van Design Museum Den Bosch

Programma
18.00 uur: Borrel
19.00 uur: Wildbuffet
20.00 uur: Lezing(en)

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Vanaf 18.00 uur
Locatie

Hotel Restaurant 't Lansink, C.T. Storkstraat 18, 7553 AR Hengelo

Kosten € 30 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid de heer Gnodde via hpgnodde@gmail.com of comitélid de heer Roessing via ewroessingh@kpnmail.nl.

Over de lezing

Het kwaad in het museum
Design van het Derde Rijk is een tentoonstelling in het Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling veroorzaakte sinds de opening in september wereldwijd commotie.
Voormalig hoogleraar Design, Culture & Society Timo de Rijk spreekt over de manier waarop de tentoonstelling tot stand kwam, op welke manier publiek en vakgenoten reageerden en hoe met deze tentoonstelling het designmuseum als nieuw type museum opnieuw wordt gedefinieerd.

Over de spreker

Timo de Rijk is kunsthistoricus en sinds 2016 directeur van Design Museum Den Bosch. Eerder was hij hoogleraar designgeschiedenis aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden, en bijzonder hoogleraar Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij maakte verschillende tentoonstellingen en verzorgde vele publicaties op het gebied van historisch en hedendaags design. De Rijk was hoofdredacteur van het Dutch Design Yearbook en voorzitter van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers.

Mini-menselijke organen van stamcellen op een “chip”

Spreker: Prof.dr. Christine Mummery

Programma
18.00 uur: Uitgebreide borrel
19.30 uur: Welkom & Studentspreker
20.00 uur: Lezing
21.00 uur: Afsluiting en borrel

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Vanaf 18.00 uur
Locatie

UCU University College Utrecht, Kriekenpitplein 1 te Utrecht

Kosten € 15 p.p.
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met comitélid mevrouw Dijkman via dijkmanpost@outlook.com.

Over de lezing

Veel potentiële geneesmiddelen stranden na miljardeninvesteringen in de laatste fases van de lange weg naar klinische toepassing. Een van de redenen is dat deze medicijnen getest zijn op proefdieren die niet altijd goed de effect op mensen voorspellen. Alternatieven gebaseerd op menselijke stamcellen zou ziekteprocessen en individuele reacties op medicijnen beter na kunnen bootsen.  Sinds 2007 zijn zogenaamde pluripotente stamcellen (iPSC) te genereren uit eigen lichaamscellen (bijvoorbeeld witte bloedcellen) die zijn afgenomen van proefpersonen of patiënten. Die iPSCs worden vervolgens uitgerijpt tot een celtype naar keuze en kunnen dus een bron zijn van menselijke weefsels. We kunnen nu deze weefsels in minuscule compartimentjes van kunststof, waarin zoveel mogelijk de omstandigheden in het lichaam worden nagebootst: lever, darm, hersenen of kanker in een “chip”. Deze chips bevatten één of meer kamers met cellen en kanaaltjes die zijn aangesloten op slangetjes waardoor vloeistoffen worden aan- en afgevoerd. Ze kunnen worden voorzien van voedingsstoffen en medicijnen, maar ook van immuuncellen en micro-organismen. Tevens kunnen bepaalde chips mechanisch of elektronisch worden gemanipuleerd, bijvoorbeeld om het rekken en strekken van de hartspiercellen te simuleren of bloed zoals het loopt door je bloedvaten. Ik zal vertellen hoe je eigen Avatar op een chip gemaakt kan worden en wat we zou mee kunnen doen, nu en in de toekomst!

Over de spreker

Christine Mummery studeerde natuurkunde met als specialisaties elektronica en wiskunde, maar had tevens een fascinatie voor biologie. Als post-doc kwam ze terecht op het Utrechtse Hubrecht Laboratorium voor Ontwikkelingsbiologie, waar ze onderzoek deed naar de elektrische activiteit van ontspoorde zenuwcellen. Later introduceerde ze een methode om humane embryonalestamcellen eindeloos te vermeerderen en laten uitrijpen tot kloppende hartspiercellen.  In 2002 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar ontwikkelingsbiologie van het hart. Als alom erkend stamceldeskundige raakte ze betrokken bij ethische discussies en wetgeving op dat gebied, vooral omtrent het gebruik van humane “restembryo’s” voor onderzoek.

In 2008 werd Mummery in Leiden benoemd tot hoogleraar ontwikkelingsbiologie, het jaar daarop werd werd ze bestuurslid van ZonMW en twee jaar later lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In 2012 was Mummery medeoprichter van Pluriomics (inmiddels Ncardia) BV. Dit inmiddels internationale, in Leiden gesitueerd bedrijf richt zich onder andere op het genereren van hartspiercellen uit humane geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS) ten bate van het testen van cardiovasculaire geneesmiddelen. Sinds 2015 heeft Mummery een deeltijdaanstelling als hoogleraar Vascular Modelling aan de Technische Universiteit Twente .

Haar werk heeft geleid tot zo’n 300 publicaties en in 2013 ontving ze een prestigieuze ERC Advanced Grant en diverse prijzen waaronder de Hugo van Poelgeestprijs voor alternatieven voor dierproeven. In 2015 was Mummery betrokken bij de oprichting van het consortium human Organ and Disease Model Technologies (hDMT), een landelijk netwerk om organs-on-chips te ontwikkelen. Sinds vorig jaar geeft zij leiding aan het hieruit voortgekomen project Netherlands Organs on Chip Initiative (NOCI), waarvoor het consortium onlangs een zwaartekrachtsubsidie van 18,8 miljoen euro ontving.

Strafrecht in beweging

Spreker: Prof.dr. Tineke Cleiren

Programma
18.00 uur: Ontvangt en borrel
19.00 uur: Welkomstwoord voorzitter
19.15 uur: Lezing prof.dr. C.P.M. Cleiren ‘Strafrecht in beweging’
20.15 - 22.00 uur: Buffet in Hampshire Hotel

Datum Dinsdag 26 november
Tijd Vanaf 18.00 uur
Locatie Hampshire Hotel - 's-Gravenhof Zutphen, 's-Gravenhof 6, 7201 DN Zutphen
Kosten € 40,-
Aanmelden Meld u hier aan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met comitélid mevrouw Van Staveren via j.vstaveren@online.nl.

Over de lezing

Strafrecht in beweging

De fundamentele concepten waarop ons Nederlandse strafrecht is gebaseerd zijn te herleiden tot de Verlichting. Die basis geeft het strafrecht nog een heldere structuur waarin de wet voorop staat: een feit is alleen strafbaar als dat in de wet is geregeld en bevoegdheden om overtreding daarvan op te sporen, te vervolgen en berechten moeten eveneens in de wet zijn neergelegd.

Het strafrecht is echter zo sterk met maatschappelijke ontwikkelingen verweven dat het voortdurend in beweging moet blijven en blijft. In de lezing worden twee maatschappelijke actuele thema’s besproken waarbij dat belang van 'in beweging blijven' sterk speelt en hoe het strafrecht dat binnen de geldende kaders oplost: 1. rechterlijke dwalingen en 2. Euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie