Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Nominaties Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2024

De Leidse Universitaire Scriptieprijzen worden jaarlijks uitgereikt op het diesfestival voor alumni. Uit de inzendingen blijkt dat er ook dit jaar weer fantastisch werk is geleverd door de Leidse studenten. Komt u ook kennismaken met het jonge talent van de Universiteit Leiden bij de feestelijke prijsuitreiking?

Wie zijn de genomineerden?

Elke faculteit mag één scriptie voordragen voor de Scriptieprijzen. De genomineerden, per faculteit en met de titel van hun master en scriptie, voor het collegejaar 2022-2023 zijn als volgt:

Faculteit Nominatie
Archeologie

Marc-Philipp Häg (Research Master)
Where have all the sickles gone? An experimental investigation of alternative harvesting tools during the Michelsberg period in North-Western Europe

Geesteswetenschappen

Charlotte van der Voort (Classics and Ancient Civilization)
Speaking Silences: Silence Substituting Speech in the Later Platonic Tradition

Geneeskunde/LUMC

Sofie de Jong (Geneeskunde)
Patients and physicians’ perspectives towards virtual reality implementation during Foley catheter placement for labour induction: A qualitative and quantitative analysis

Governance and Global Affairs

Leah Beekhuizen (Management van de Publieke Sector)
De lusten of lasten van radicale collega-belangenbehartigers: een kwantitatief onderzoek naar de invloed van radicale klimaat belangengroepen op de steun voor gematigde belangengroepen

Rechtsgeleerdheid

Bente Meijer (Public International Law)
A response to the unanswered call for justice from the Yazidi women: What viable possibilities exist for obtaining justice for the Yazidi women by establishing a hybrid tribunal?

Sociale Wetenschappen Linda Bomm (Social and Economic Psychology)
Social Reac
tions to Women’s Sexual Assault Disclosure: The Influence of Gender Identification, Threat, and Observer Gender
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Juliane Klaura (Governance of Sustainability)
Animal Lives Embodied in Food Loss and Waste

De Scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965/1973. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van 3.000 euro, bij de tweede prijs hoort 2.000 euro en de derde prijs bedraagt 1.000 euro. De universiteit en het Leids Universiteits Fonds zijn de Minerva-reünisten zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds.

De uitreiking

De winnaar wordt bekendgemaakt op het diesfestival voor alumni op zaterdag 10 februari 2024. Bent u er ook bij? Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur, en Rachel Schats (voorzitter LISF-commissie) reiken in een feestelijke bijeenkomst de Leids Universitaire Scriptieprijzen én onderstaande prijzen uit. De winnaars – veelal nog student óf kersverse alumnus – vertellen u graag over hun bijzondere onderzoek, scripties en ervaringen in het buitenland. 

  • Schild-de Groen Onderzoeksprijzen 2024
  • LISF-prijs 2024
  • Janneke Fruin-Helb Beurs 2024

Met vragen kunt u terecht bij Fleur van der Kaay via dies@luf.leidenuniv.nl of 071 513 05 03. 

Headerbeeld: uitreiking scriptieprijzen 2023 door prof.mr. Annetje Ottow

Deze website maakt gebruik van cookies.