Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Nieuw fonds voor PTSS-onderzoek

Generaal-majoor buiten dienst en alumnus de heer Rob Nypels (89) deed een grote gift ten behoeve van het door hem opgerichte Nypels-Tans PTSS Fonds om het interdisciplinair onderzoek naar psychotraumatologie te bevorderen. Het belangrijkste doel van dit Fonds op Naam bij het LUF: de zorg voor veteranen en andere geüniformeerden verbeteren door het effect van nieuwe behandelmethoden te onderzoeken.

De heer Nypels maakte als jongen de Tweede Wereldoorlog mee in Apeldoorn. Later werd hij als militair arts uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Overal waar hij kwam, zag hij de sporen die oorlog op een mens achterlaten. Of het nu ging om voormalig concentratiekampgevangenen, Indiëgangers of Koreaveteranen: regelmatig keerden militairen en andere getraumatiseerden verward of angstig terug naar Nederland. Hun families leden mee. ‘In de samenleving van toen was daar weinig aandacht voor’, zegt de heer Nypels in zijn appartement in Oegstgeest. ‘In die naoorlogse tijd was er weinig begrip voor hun aandoening. Zorg voor terugkeerders bestond simpelweg niet.’

Omstreden methode

Dat veranderde in de tijd dat de heer Nypels Geneeskunde ging studeren en in Leiden bij hoogleraar Psychiatrie Jan Bastiaans in de collegebanken kwam. Die verrichtte vooruitstrevende behandelingen, waarbij de patiënt onder invloed van LSD trauma’s te lijf ging. Veel getraumatiseerden droegen hem op handen, maar bij collegae was zijn methode omstreden.

"Echte zorg voor de terugkeerders bestond simpelweg niet"

Enkele decennia later stond de heer Nypels zelf aan het roer: als Directeur Militair Geneeskundige Diensten maakte hij zich in de jaren tachtig hard voor betere zorg voor veteranen. Maar ook hij ondervond onbegrip. ‘Ik stelde voor om Libanongangers na thuiskomst een vragenlijst te laten invullen om eventuele angstklachten te kunnen constateren. De leiding van de Geneeskundige Dienst Landmacht vond dat niet nodig. Immers alleen “de meest geharde commando’s” gingen naar Libanon. Volgens hen waren die minder vatbaar voor trauma’s.’

Met zijn Fonds op Naam, getiteld Nypels-Tans PTSS Fondsbevordert de heer Nypels nu het onderzoek op het gebied van de psychotraumatologie. Daarbij wordt weer gebruikgemaakt van de werkzame stoffen in drugs, net zoals Bastiaans deed. De heer Nypels leerde het LUF kennen dankzij zijn vrouw. Haar eerste man, prof.mr. H.G. Schermers, stelde met een schenking de Schermers Leerstoel in voor Internationaal Institutioneel Recht. ‘Het geeft mij de gelegenheid om met de warme hand een bijdrage te leveren. Ik geniet daar enorm van.’

Wellicht denkt u erover zelf een Fonds op Naam in te stellen of een bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliette Nieuwland via j.m.m.nieuwland@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 3327.

Deze website maakt gebruik van cookies.