Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Toekenningen projectsubsidies 2022

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF) kent subsidies toe voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, welke subsidies in beginsel variëren van € 2.600 tot € 35.000.

De middelen zijn afkomstig uit de fondsen op naam van het LUF, de projectsubsidiefondsen van Stichting Praesidium Libertatis I en vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere grote subsidieverlenende fondsen.

De CWB heeft voor haar vergadering van maart 2022 52 aanvragen voor een LUF-subsidie ontvangen. Alle aanvragen zijn beoordeeld op drie criteria: 1) het wetenschappelijk belang en vernieuwend karakter, 2) de probleemstelling en methodologie en 3) de ambitie van de aanvrager en de kwaliteit van het cv. Mede op basis van de beschikbare middelen, en voor een deel van de aanvragen het oordeel van externe stichtingen, konden 24 aanvragen worden gehonoreerd. 

Hieronder per fonds de toekenningen:

Bakels Fonds

  • Dennis Braekmans (Archeologie), Developing an Illustrative Reference Atlas for the Petrography of Ancient Ceramics, € 4.950

Den Dulk-Moermans Fonds

  • Mariëtte Boon (Geneeskunde/LUMC) Unraveling the high cardiovascular disease burden in people from South Asian descent: are monocytes to blame?, € 35.000
  • Padmini Khedoe (Geneeskunde/LUMC), Taking a closer look at lung damage and tissue scarring: Characterization of an unique aberrant basaloid cell population associated with chronic lung damage using imaging mass cytometry, € 29.540
  • Floor van Meer (Sociale Wetenschappen), Diabetic by distraction? The effect of distracted consumption on blood glucose fluctuations, € 34.996

Dr. F.F. Hofman Fonds

Fonds Chastelain-Nobach

  • Lennart Kruijer (Archeologie), Cosmopolitan Islands? Investigating the social embeddedness of cultural innovation in Late-Hellenistic Commagene, € 4.210
  • Olaf Kaper (Geesteswetenschappen), De Isistempel van Berenike, Egypte, € 9.995

Gratama-Stichting/LUF

LUF

  • Diahann Jansen, (Geneeskunde/LUMC), Diabetes as the Achilles heel of anti-cancer therapy, € 34.988
  • Sjoerd Joustra (Geneeskunde/LUMC), Ghreline en de zoektocht naar behandeling van groeistoornissen bij kinderen, € 35.000
  • Ruifang Li (Geneeskunde/LUMC), Thrombosis meets glycomics: deciphering the risk of the first event of venous thrombosis through glycosylation profiling, € 34.989

P.A. Jager-van Gelder Fonds

  • Alice van den Broek (Geneeskunde/LUMC), Understanding metastasis development in uveal melanoma for novel treatment opportunities, € 4.000

Stichting Elise Mathilde Fonds/LUF

Deze website maakt gebruik van cookies.