Leids Universiteits Fonds.

nl en

Snouck Hurgronjeprijs

Speciaal voor verbindende studentactiviteiten of –initiatieven (in de breedste zin van het woord), heeft het Leids Universiteits Fonds (LUF) op initiatief van de Commissie Algemene Subsidie Studenten Activiteiten (CASSA) de Snouck Hurgronjeprijs in het leven geroepen.

De prijs van €5.000,- is bedoeld voor een initiatief georganiseerd door studenten van de Universiteit Leiden waarmee de verbinding tussen verschillende faculteiten of verenigingen, of de cohesie tussen de academische gemeenschap en de Leidse of Haagse gemeenschap gezocht wordt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Avond van Cleveringa (rond 26 november).

Bijzondere initiatieven

De initiatieven die in aanmerking komen voor de prijs zijn:

 • vernieuwend;
 • verbredend en/of verdiepend;
 • bedacht door Leidse studenten;
 • gericht op een groep mensen waarvan in ieder geval een deel studeert aan de Universiteit Leiden.

 Daarnaast moet het initiatief verbindend zijn. De volgende initiatieven worden aangemoedigd:

 • aanvragen vanuit meerdere (studie of studenten)verenigingen en/of studenten van verschillende faculteiten;
 • activiteiten of initiatieven gericht op Leidse of Haagse cohesie, in de zin dat het initiatief gericht is op verbinding van de universitaire gemeenschap met de Leidse of Haagse gemeenschap.

Procedure

De aanvraagprocedure kent drie rondes. De deadlines worden, wanneer bekend, op deze pagina gepubliceerd. 

 1. De eerste ronde is een bezoek aan het CASSA-spreekuur. Maak hiervoor via het LUF (071 513 0503) een afspraak voor het spreekuur op een maandagochtend;
 2. Na het bezoek aan het spreekuur dient de aanmelding online ingeleverd te worden via de LUF-website. Uit de inzending moet duidelijk worden wie de aanvraag doet, wat het vernieuwende initiatief is, wat de motivatie achter het initiatief is en een overzicht van de financiën in de vorm van een begroting. Uit deze tweede ronde worden drie initiatieven aangewezen door de leden van CASSA, die een plaats krijgen in de finale.
 3. Voor de derde en laatste ronde dienen de initiatiefnemers tijdens de Avond van Cleveringa rond 26 november 2020 het initiatief te presenteren door een filmpje of pitch. In deze derde ronde wordt een winnaar aangewezen door een jaarlijks wisselende commissie, waarvan ten minste één persoon lid is van CASSA.

Overige voorwaarden

 • De Snouck Hurgronjeprijs is een garantiesubsidie van € 5.000, die voorafgaand aan de uitvoering van het initiatief wordt toegekend;
 • De prijs mag de gehele begroting van het initiatief beslaan;
 • De aanmelding voor de Snouck Hurgronjeprijs kan niet tezamen worden gedaan met een aanvraag voor een CASSA-subsidie.
Deze website maakt gebruik van cookies.